Jak naprawić powierzchnię wylewki?

WYLEWKI KRAKÓW | www.wylewki-krakow.eu

WYLEWKI | www.wylewki.eu
www.wylewki.eu
Nierówne powierzchnie można wypoziomować poprzez: szlifowanie (odpowiednie narządzie to tarcza szlifująca, szpachlowanie szpachlą niwelacyjną. Uwaga: naprawa może nastąpić dopiero po wyschnięciu , ponieważ płynna masa szpachlowa wyraźnie wydłuża proces schnięcia.Szlifowane powierzchnie oczyścić odkurzaczem przemysłowym. Potem zagruntować je dwa razy (rozcieńczenie z wodą 1:2 + 1:1) środkiem gruntującym. Jeżeli jest to konieczne, nałożyć wyrównującą masę szpachlową do planowanej wysokości.Otwarte rysy są w wylewce są niedopuszczalne. Jeżeli rysy wystąpią (np. z powodu niekorzystnych warunków wiązania czy nierównomiernego schnięcia ), mimo przygotowania podłoża jastrychowego zgodnie z instrukcją i zachowania minimalnej grubości, należy je przed położeniem okładziny wypełnić żywicą epoksydową. Przed wypełnieniem obszar, na którym powstają rysy, oczyścić odkurzaczem przemysłowym. Poszerzenie (przeżyłowanie) rysy (szczególnie mikropęknięć) ułatwia wnikanie żywicy. Żywica i wylewka powinny mieć temperaturę ok. 20°C (temperatura powietrza w pomieszczeniu). Zasadniczo należy wypełniać wszystkie rysy tak długo, aż zostaną wypełnione. Nadmiar żywicy epoksydowej usunąć szpachelką, a stwardniałą już żywicę posypać cienką warstwą drobnego piasku (poprawia to przyczepność podłoża pod wykładziny). W przypadku wylewek grzewczych ponownie na krótko ogrzać wylewkę do maksymalnej temperatury zasilania (maks. 55°C). Jeżeli nie pojawią się żadne nowe rysy, oznacza to, że wylewka jest prawidłowo wykonana pod względem technicznym i nadaje się do pokrycia okładziną. Możliwe jest również wzmacnianie rys za pomocą umieszczonych prostopadle do nich dybli.

Jak wykonać dylatacje w wylewce?


WYLEWKI KRAKÓW | www.wylewki-krakow.eu

Jastrychy wymagają szczelin dylatacyjnych, ponieważ spoiwo zawarte w mieszance wywołuje jej skurcz, zwiększając tym samym ryzyko pękania.

Głębokość nacięć wynosi 1/3-1/2 grubości podkładu.

WYLEWKI MASZYNOWE KRAKÓW
www.wylewki-krakow.eu
Zawsze robi się dylatacje nad szczelinami konstrukcyjnymi wykonanymi w podłożu oraz dylatacje obwodowe – przy wszystkich elementach pionowych, takich jak: ściany, słupy, kolumny, pośrednie, które mają podzielić duże płaszczyzny wylewki na mniejsze pola, żeby zapobiec niekontrolowanemu jej popękaniu, a także rozdzielcze – w podkładach na ogrzewaniu podłogowym w miejscu połączenia dwóch powierzchni:ogrzewanej i nieogrzewanej.

Jastrychy cementowe nacina się również w każdym przejściu pomiędzy pomieszczeniami. Maksymalna powierzchnia jastrychu cementowego bez nacięć pośrednich to 5 x 5 m.

W jastrychach anhydrytowych muszą być zrobione dylatacje obwodowe i rozdzielcze. Ponieważ mają one znikomy skurcz, nacina się je pośrednio, gdy wielkość pomieszczenia przekracza 50 m2 lub gdy przekątna pomieszczenia ma więcej niż 10 m.

Wylewka anhydrytowa
www.wylewki-krakow.eu
Stosując gotowe mieszanki o specjalnym przeznaczeniu, trzeba sprawdzić zalecenia producenta w tej kwestii. Na rynku można bowiem znaleźć mieszanki szybko schnące na ogrzewanie podłogowe, przy których pole bez dylatacjimoże mieć zaledwie 10 m2, jak również masy cementowe bezskurczowe lub anhydrytowe pozwalające wykonać jastrych o powierzchni nawet 300 m2 bez nacięć.

Jak pielęgnować wylewkę?

WYLEWKI KRAKÓW | www.wylewki-krakow.eu 


WYLEWKI - BLOG O WYLEWKACH
www.wylewki-krakow.eu
Jastrychy cementowe trzeba po ułożeniu pielęgnować, zraszając je wodą, szczególnie w wysokiej temperaturze wewnątrz pomieszczeń. 

Nie należy otwierać okien, żeby nie przyspieszać odparowania wody z zaprawy. Świeży podkład można także przykryć folią, żeby zatrzymywała parującą z niego wodę.

Po tygodniu zaleca się zacząć wietrzyć pomieszczenie, tak żeby po 4-6 tygodniach podkład osiągnął wilgotność wymaganą przed układaniem posadzek.

Pielęgnacja jastrychów anhydrytowych polega jedynie na wietrzeniu pomieszczeń po dwóch dniach od wylania. Czas schnięcia wynosi 7-10 dni na 1 cm warstwy podkładu.

Cementowe czy anhydrytowe - porównanie wylewek

WYLEWKI KRAKÓW | www.wylewki-krakow.eu 

Wylewki cementowe

wylewki cementowe
www.wylewki.eu
- mają konsystencję półsuchą lub gęstoplastyczną,­ układa się je ręcznie lub mechanicznie, a wydajność kładzenia wynosi około 200 m2 dziennie. Mogą być stosowane wewnątrz i na zewnątrz, w pomieszczeniach mokrych, wilgotnych lub suchych, narażonych na różne obciążenia. Można z nich wykonywać podkłady ze spadkiem. Spoiwo w tych jastrychach stanowi cement, który jest podatny na skurcz, więc muszą być odpowiednio zdylatowane. Orientacyjna wytrzymałość jastrychów cementowych to 20-25 MPa.


Wylewki anhydrytowe

wylewki anhydrytowe
www.wylewki.eu
- mają płynną konsystencję i właściwości samopoziomujące, co gwarantuje równość podkładu. Ich wadą jest brak możliwości wykonania spadków. Ponieważ anhydryt – bezwodny siarczan wapnia – jest substancją higroskopijną, takiego jastrychu nie można stosować na zewnątrz, na przykład jako podkład na balkony czy tarasy, ani w pomieszczeniach mokrych, choć niektórzy producenci dopuszczająto z użyciem izolacji przeciwwilgociowej. Natomiast zaletą jastrychu anhydrytowego jest możliwość układania go na dużych powierzchniach bez nacięć dylatacyjnych. Jego orientacyjna wytrzymałość wynosi 20-40 MPa.

Ile materiału na 100 m² wylewek cementowych?

WYLEWKI KRAKÓW | www.wylewki-krakow.eu 

WYLEWKI KRAKÓW | www.wylewki-krakow.eu
www.wylewki-krakow.eu
Na 100 m2 wylewki betonowej (cementowej):

 • 6m3 piasku sianego płukanego
 • 1200kg cementu portlandzkiego 32,5
 • 3,5 kg mikrozbrojenia
 • 5l plastyfikatora
 • rolka folii budowlanej 0,2mm(chyba że zachodzi konieczność to druga 0,3 mm jako hydroizolacja POD STYROPIANEM)


Jak przygotować podłoże pod wylewkę?

WYLEWKI KRAKÓW | www.wylewki-krakow.eu


WYLEWKI KRAKÓW | www.wylewki-krakow.eu
www.wylewki-krakow.eu
Podłoże należy wyczyścić (resztki zaprawy, luźne części). Zniwelować nierówności podsypką z suchego piasku. Zastosować kombinację wyrównania/styropianowych płyt wytłumiających, które umożliwiają zniesienie „pochyłości”. To pozwoli położyć wylewkę o równomiernej grubości. Ułożone na stałe rury, instalacje i pozostałe elementy wyrównać suchym piaskiem do górnej krawędzi materiału izolującego. Ściany graniczące muszą być otynkowane (unikać tworzenia mostku dźwiękowego). Przymocować taśmę dylatacyjną do wszystkich przylegających do wylewki elementów budowlanych (grubość ≥ 5 mm).

Materiał izolujący ciasno spasować. Podczas układania łączyć; unikać tworzenia pustych przestrzeni. Rodzaj oraz grubość zastosowanego materiału izolującego zależą od funkcji wylewki. Materiały izolujące muszą spełniać obowiązujące normy. W przypadku nierówności stropu warstwę termoizolacyjną można wykorzystać do wyrównania. Przykryć warstwę izolacji folią budowlaną 0,3 mm (zakład ≥ 8 cm). Uniknąć uszkodzenia folii (przez uszkodzoną folię zaprawa przedostaje się do warstwy izolacji, a to pogarsza wytłumienie odgłosu kroków).

Na co zwrócić uwagę przed wykończeniem wylewek grzewczych?


WYLEWKI KRAKÓW | www.wylewki-krakow.eu 

wylewki kraków phu mwm
www.wylewki-krakow.eu

Wygrzewanie

- służy wyschnięciu wylewki oraz redukcji naprężeń w jej płycie. Niewystarczająco osuszona przed nałożeniem okładziny może później ulegać uszkodzeniom; dotyczy to również okładziny. Wylewka, która wyschła naturalnie przed położeniem okładziny,także musi zostać ogrzana !!! Rozpoczęcie ogrzewania oraz czas jego trwania (ewentualnie schnięcia) zależy od rodzaju i grubości wylewki, wietrzenia, temperatury przepływu i warunków atmosferycznych. W tym przypadku także należy ograniczyć grubość do wartości statystycznych, tak aby niepotrzebnie nie wydłużać czasu schnięcia. Ogrzewanie można rozpocząć najwcześniej po 7 dniach od wylania. Temperatura wody wylotowej może zostać ustawiona na 25°C i należy ją utrzymywać przez 3 dni. W fazie końcowej należy ustawić temperaturę wody wylotowej na najwyższą wartość (zależnie od systemu ogrzewania, maksymalnie 55°C). Alternatywnie można zastosować inny sposób nagrzewania, codziennie zwiększając temperaturę o 5 K. Najwyższą temperaturę utrzymać bez obniżania przez całą noc (przy jednoczesnym wietrzeniu) do całkowitego wyschnięcia. Następnie ponownie obniżać temperaturę wody wylotowej do momentu, gdy temperatura powierzchni osiągnie 15–18°C.

Sprawdzenie wyschnięcia

Można w tym celu wykorzystać folię PE (rozmiar 50 cm x 50 cm). Nakładać ją w przewietrzonym pomieszczeniu na jastrych ogrzany do maksymalnej temperatury wody wylotowej (maksymalnie 55°C) i przyklejać na obrzeżach taśmą klejącą. W ciągu 2 godz. pod folią nie może się zbierać woda kondensacyjna. Jeżeli woda się zbiera, należy kontynuować ogrzewanie i wietrzenie. Kontrola przeprowadzana za pomocą folii nie powinna zastępować pomiaru urządzeniem CM przed położeniem okładziny !!! Aby wykonawca okładziny mógł skontrolować wilgotność resztkową za pomocą urządzenia CM, należy przed położeniem wylewki zaznaczyć miejsca pomiaru, tak aby później przy pobieraniu pomiarów nie uszkodzić rur.  Do układania sztywnych okładzin (płytek) na wylewce grzewczej stosować klej elastyczny. Jego warstwa powinna zapobiegać powstawaniu napięć na skutek rozszerzalności jastrychu i okładziny pod wpływem ciepła. Zastosowanie takiego kleju pozwala również uniknąć obluzowywania się okładzin i tworzenia się rys na płytkach i wylewce. Powierzchnię wylewki, która odpowiada kryteriom kontrolnym, należy oczyścić z luźnego lub przylegającego brudu; w przypadku uporczywych zabrudzeń należy ją przeszlifować. Po przeprowadzeniu prac przygotowujących wylewkę należy zagruntować i ewentualnie szpachlować. Jeżeli nie odpowiada ona wymaganiom jakościowym okładziny, należy odpowiednio  przygotować.

Jaką grubość nominalną powinna mieć wylewka?

WYLEWKI KRAKÓW | www.wylewki-krakow.eu 


WYLEWKI KRAKÓW | www.wylewki-krakow.eu
www.wylewki-krakow.eu

Wylewka zespolona 


 • Grubość nominalna co najmniej 40 mm, przy małych powierzchniach dopuszczalne 35 mm.Wylewka na warstwie rozdzielczej
Wylewki pływającaWYLEWKI KRAKÓW | www.wylewki-krakow.eu
www.wylewki-krakow.eu
  WYLEWKI KRAKÓW | www.wylewki-krakow.eu
  www.wylewki-krakow.eu
 • Wymagana grubość nominalna wylewki zależy od jakości, obciążenia i właściwości materiału izolującego (standardowo 50 mm). Należy pamiętać, że ściśliwość warstwy izolacji może wynosić maksymalnie 5 mm, przy grubości warstwy izolacji do 40 mm można zredukować grubość nominalną wylewek cementowych do 40 mm, przy wylewkach z systemem ogrzewania podłogowego grubość nominalna wylewki oznacza grubość powyżej elementów grzewczych (50 mm + średnica zew. elementu grzewczego). Przy wyższych obciążeniach, ewentualnie wysokich obciążeniach punktowych (garaże), należy zwiększyć grubość wylewki do 70 mm. Należy pamiętać, że grubość wylewki nie warunkuje jej nośności!!!

Jaka jest NORMA na powierzchnię wylewki?

WYLEWKI KRAKÓW | www.wylewki-krakow.eu 

NORMA DIN18202

WYLEWKI KRAKÓW | www.wylewki-krakow.eu
www.wylewki-krakow.eu
Rozstaw | Nierówność                                                                                                                                         0,1 m        |     2 mm        
1,0 m        |     4 mm
4,0 m        |    10 mm
10,0 m      |    12 mm
15,0 m      |    15 mm


Jakie są rodzaje wylewek?

WYLEWKI KRAKÓW | www.wylewki-krakow.eu  

W zależności od wymagań techniczno-budowlanych oraz wymogów fizyki budowli, jak również indywidualnych warunków na budowie wylewki mogą mieć postać:

 • wylewek zespolonych z podłożem 
 • wylewek na warstwie rozdzielczej 
 • wylewek na warstwie termoizolacji (pływających) 

WYLEWKA ZESPOLONA

WYLEWKA ZESPOLONA
www.wylewki-krakow.eu
– wylewka połączona z podłożem nośnym. Musi ona być mocno związana z podłożem na całej powierzchni. Wszelkie odkształcenia, kurczenie, naprężenia termiczne i statyczne powodowane obciążeniami ruchomymi są przejmowane przez cały system (zespalający) podłoże/wylewkę. Fachowo wykonane wylewki zespolone (warunkiem jest idealne zespolenie) spełniają wysokie wymagania (obciążenia ruchome). Wylewki zespolone nie mogą być z reguły nakładane na uszczelnienia, ponieważ odpowiednie papy i folie uszczelniające uniemożliwiają utworzenie połączenia.


WYLEWKA NA WARSTWIE ROZDZIELCZEJ

WYLEWKA NA WARSTWIE ROZDZIELCZEJ
www.wylewki-krakow.eu
- oddzielone są od podłoża nośnego cienkimi warstwami(papier parafinowy lub folia). Nie ma stałego połączenia między wylewką a podłożem. Wylewka i podłoże mogą niezależnie od siebie pracować (dylatacje pomiędzy wylewką a nachodzącymi elementami budowlanymi: przy ścianach, wspornikach, rurach i innychzakłada się taśmy dylatacyjne, aby zmniejszyć naprężenia powstałe podczas wiązania).Wylewka na warstwie rozdzielczej jest:
szczególnie polecana przy niedoskonałych podłożach (np.: zmurszała powierzchnia, zabrudzenie tłuszczem); konieczne może być ewentualnie zastosowanie specjalnego uszczelnienia.
odpowiednia także do podłóg drewnianych.
alternatywą przy wysokich obciążeniach, gdy nie można położyć wylewki zespolonej (np.: za niska wytrzymałość powierzchni podłoża).

WYLEWKA PŁYWAJĄCA

WYLEWKA PŁYWAJĄCA NA WARSTWIE IZOLACJI
www.wylewki-krakow.eu
– oddzielona jest od podłoża nośnego warstwą izolacji (materiałami wytłumiającymi dźwięki i termoizolacyjnymi – najczęściej styropianem). Odporna na zginanie, rozkładająca ciężar warstwa wylewki tworzy ze sprężystą 
warstwą izolacji system drgań (poprawia wytłumienie odgłosu kroków, dźwięków z powietrza, termoizolację). Nie ma żadnego bezpośredniego połączenia z graniczącymi elementami budowlanymi.
Wylewka z systemem ogrzewania podłogowego

WYLEWKA GRZEWCZA

WYLEWKA GRZEWCZA
www.wylewki-krakow.eu
- to jastrych, który można podgrzać. Z reguły jest ona wykonany na warstwie izolacji (styropianu). Musi spełniać wszystkie wymagania dotyczące tej formy,takie jak wytłumienie odgłosu kroków, termoizolacja oraz stabilność.
Wylewka grzewcza może być używana w szerokim zakresie, co wiąże się z jej konstrukcją, budową i zastosowaniem (służy do przewodzenia i zatrzymywaniaciepła). Ogrzewanie podłogowe (systemy rur, elementy w kształcie płyt, elektryczne druty oporowe) jest ułożone w wylewce grzewczej lub pod nią. Wylewka grzewcza w przeciwieństwie do normalnych grzejników ma dużą powierzchnię grzewczą, obejmującą szeroki obszar. Dzięki temu ogrzewanie może być ustawione na niższe temperatury zasilania. Inne zalety to:

 • przyjazny klimat pomieszczenia 
 • niższe zużycie energii !!!